0213 - Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2013

Efter bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v., § 13 stk. 2, er maksimumsbeløbet for 2013 fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:

Tilsagn fra d. 1. juli 2009

Boligtype

Region1)

Påbegyndelsesår

2012

2013

Familieboliger

Hovedstadsregionen

21.620

21.980

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted,

Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

18.440

18.740

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

18.440

18.740

Øvrig provins

17.390

17.680

Ældreboliger

Hovedstadsregionen

26.840

27.290

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

23.460

23.850

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

22.250

22.620

Øvrig provins

20.990

21.340

Ungdomsboliger

Hovedstadsregionen

25.430

25.860

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

22.250

22.620

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

22.250

22.620

Øvrig provins

20.990

21.340

 

 

1) Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner, samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter, inkl. Stevns kommune. Øvrig provins omfatter kommuner, som ikke er kommuner i Hovedstadsregionen eller Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner.

 

Efter bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v., § 14 stk. 1, er energitillægget for 2012 og 2013 fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:

Byggeritype

Påbegyndelsesår

2012

2013

Etagebyggeri

Lavt byggeri (uden vandret lejlighedsskel)

1.090

1.110

940

960

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her