0113 - Oversigt over udsendte BL Informerer i 2012 (1)

 

Nr.:      Emne:

 

 

Dato:

0112 - Oversigt over udsendte BL Informerer 2011

12. januar 2012

0212 - Ny støttebekendtgørelse - nr. 1226 af 14. december 2011

12. januar 2012

0312 - Fratrædelsesalder for ejendomsfunktionærer

6. februar 2012

0412 - "Lidt mere af det hele" på facaden

8. februar 2012

0512 - Tilskud til forsøgsprojekter fra Landdistriktspulje

10. februar 2012

0612 - Ny pjece om Boligydelse og boligsikring 2012

21. februar 2012

0712 - Løntabeller pr. 1. april 2012 for overenskomst 2011-14

22. februar 2012

0812 - Ungdomsboligbidrag i 2011 og 2012

7. marts 2012

0912 - Digital Tinglysning

8. marts 2012

1012 - Ny bekendtgørelse om salg af almene boliger

15. marts 2012

1112 - Annoncering af udbud af vare- og tjenesteydelseskontrakter på           www.udbud.dk

2. april 2012

1212 - Ansøgningspulje til forebyggelse af udsættelse af lejere

11. april 2012

1312 - NBO Priskonkurrence

11. april 2012

1412 - Fornyelse af overenskomster for ejendomsfunktionærer (ESL) og           gartnere (3F)

17. april 2012

1512 - Affaldsgebyr på genbrugspladser

19. april 2012

1612 - Ny regel i ferieloven om erstatningsferie ved sygdom med            ikrafttræden fra den 1. maj 2012

25. april 2012

1712 - Ny medarbejder i BL´s arbejdsgiverfunktion og ny kontaktmail

30. april 2012

1812 - Undersøgelse vedr. PCB i almene boliger

14. maj 2012

1912 - Bidrag til arbejdskapital og henlæggelse til dispositionsfond

24. maj 2012

2012 - Ny Pjece: Valg af fremtidig administration

25. maj 2012

2112 - Søg midler til forsøgs- og udviklingsprojekter

29. maj 2012

2212 - Startboliger

31. maj 2012

2312 - Fjernelse af lejelovens løbedage og opmagasinering af indbo efter
          afdøde plejeboligbeboere

6. juni 2012

2412 - Kommuneaftalen: Grundkapitalen nedsættes fra 1. juli 2012

11. juni 2012

2512 - Forvaltningskonference 2012

12. juni 2012

2612 - Ændring af børneattestloven pr. 1. juni 2012

15. juni 2012

2712 - BL's statistik januar 2012

27. juni 2012

2812 - Solceller og nettomålerordning

27. juni 2012

2912 - To temamøder tilbydes

28. juni 2012

3012 - Nedsættelse af grundkapitalen

28. juni 2012

3112 - Digital Tinglysning

31. juli 2012

3212 - Startboliger

3. august 2012

3312 - Ministeriet præciserer forbud mod opførelse af ustøttede almene           boliger

8. august 2012

3412 - Nye regler om skiltning ved rygerum og rygekabiner

10. august 2012

3512 - Status på overenskomster 2012

14. august 2012

3612 - Lovpligtige eftersyn af ventilationsanlæg

30. august 2012

3712 - BL har indgået samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen

4. september 2012

3812 - Lejefastsættelse i kapitel 12 institutioner

7. september 2012

3912 - Kontingent for medlemskab af BL 2013

10. september 2012

4012 - Gebyrer kræver klar lovhjemmel

13. september 2012

4112 - Startboliger - nye regler udstedt

18. september 2012

4212 - Aftrapning af rentesikring 2013

26. september 2012

4312 - Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift

26. september 2012

4412 - Virksomhedspraksis og ny mailadresse til ESL

26. september 2012

4512 - Regulering af maksimumhuslejen for 2013

26. september 2012

4612 - Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2012-14

5. oktober 2012

4712 - Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævns-            gebyr - regulering af satserne

9. oktober 2012

4812 - Nøgletal på boligområder kan bestilles hos Danmarks Statistik

18. oktober 2012

4912 - Liste over almene boligområder, hvor reglerne om kombineret           udlejning kan anvendes

18. oktober 2012

5012 - Pulje for udsatte børn

18. oktober 2012

5112 - Deadline for 2. ansøgningsrunde i Realdania-kampagnen DET GODE           BOLIGLIV

26. oktober 2012

5212 - Overenskomst for gartnerarbejde 2012-14

2. november 2012

5312 - Manglende tilbagebetaling af overdækning i varmeværker

2. november 2012

5412 - Ny hotline for partnerskaber med byggevirksomheder

8. november 2012

5512 - Digital Tinglysning

13. november 2012

5612 - Urafstemning - Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014

19. november 2012

5712 - Kurser 2013 og BL Selvbetjening

20. november 2012

5812 - 10 pct. grundkapital vedtaget i Folketinget

26. november 2012

5912 - Frister for etablering af solceller efter den gamle ordning

5. december 2012

6012 - Overenskomst for gartnere 2012-2014

10. december 2012

6112 - Medlemskontingent 2013

18. december 2012

6212 - Servicedyr

18. december 2012

6312 - Arbejds- og opholdstilladelse ved ansættelse af udenlandske med-           arbejdere

19. december 2012

6412 - Mere jobrotation i den private sektor

20. december 2012

6512 - Nye regler om ajourføringsgebyrer på vej – krav om rykker før           sletning m.v.

21. december 2012

6612 - Invitation fra ministeren for by, bolig og landdistrikter til udvikling af           fremtidens bæredygtige almene bolig

21. december 2012

6712 - Indberetning til medlemsstatistik 2012

21. december 2012

6812 - Lov om den fremtidige støtteordning for solceller

21. december 2012

6912 - Anvendelsen af AB 92 i alment byggeri – antallet og omfanget af           egentlige fravigelser skal begrænses mest muligt

21. december 2012

7012 - Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2012-14 og Overenskomst           for gartnerarbejde 2012-14

21. december 2012

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her