4512 - Regulering af maksimumhuslejen for 2013

Maksimumhuslejen reguleres for 2013. Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

Uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres, skal der foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2012 for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2013. 

Maksimumhuslejen:

             Pr. kvm

1. januar 2013:

              462 kr.


Vi beklager den sene udmelding, men dette skyldes forløbet af overenskomstforhandlingerne.

Med venlig hilsen

Bent Madsen        /        Lars Schmidt

 

Søger du bolig? - Klik her