4412 - Virksomhedspraksis og ny mailadresse til ESL

BL har tidligere udsendt BL Informerer ( nr. 25 og 36 i 2011) angående bilag 4 i Overenskomst for ejendomsservice omkring procedure ved etablering af virksomhedspraktikansættelser og ansættelse med løntilskud. Ændringen i bilaget blev forhandlet i 2010 mellem BL og ESL.

Hovedformålet med bilaget og den væsentlige ændring, der skete i 2010, er, at boligorganisationerne skal indsende den relevante blanket inden, der ansættes folk i praktik eller i løntilskud. Hvis dette punkt ikke overholdes, er ESL berettiget til at opkræve en bod for brud på overenskomsten.

For god ordens skyld vil vi gøre opmærksom på, at BL og ESL anbefaler boligorganisationerne at anvende følgende blanketter, som primært kan erhverves i de respektive jobcentre rundt om i landet.

Det drejer sig om blanket 131 "Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik" med relevante punkter til udfyldelse.

Ligeledes skal boligorganisationerne anvende blanket 221 vedrørende "Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder" og udfylde de relevante punkter.

Ansøgningerne om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud sendes pr. mail til Peter Johansen, ESL, pet@forbundet.dk (bemærk ny mailadresse i forhold til tidligere) og i BL til Lars Schmidt med mailadressen lsc@bl.dk.

Med venlig hilsen

Bent Madsen     /    Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her