4212 - Aftrapning af rentesikring 2013

Reguleringsfaktoren for aftrapning af rentesikringen, som finder sted fra skæringsdag i 2013, er fastsat til 1,17 %.  Fastsættelsen er sket på grundlag af stigningen i nettoprisindekset fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012, der i den pågældende periode er steget med 1,561 %.

Meddelelse om rentesikring i 2013 vil blive tilsendt fra Statens Administration.

Da der imidlertid kan gå et stykke tid, inden det sker, skal der som tidligere angives nogle metoder til beregning af aftrapningens størrelse fra skæringsdag i 2013:

A. Kendes basisrentebetalingen for 2012, beregnes aftrapningen fra skæringsdag i 2013 som 1,17 % af basisrenten for 2012.

Eksempel 1.

Basisrentebetaling for 2012:                             1.000.000 kr.

Rentesikring 2012:                                             400.000 kr.

Aftrapning fra skæringsdato i 2013:  1,17 % af  1.000.000 kr. =   11.700 kr.

Rentesikring fra skæringsdato i 2013: 400.000 kr. -11.700 kr. = 388.300 kr.

Basisrentebetaling i 2013:             1.000.000 kr.+11.700 kr.= 1.011.700 kr.

B. Hvis aftrapningen fra skæringsdato i 2012 kendes i kroner, kan aftrapningen fra skæringsdato i 2013 beregnes ved at multiplicere aftrapningen fra skæringsdato i 2012 med 0,813.

Eksempel 2.

Rentesikring 2011                                           414.390 kr.

÷ Rentesikring 2012                                        400.000 kr.

= Aftrapning 2012                                            14.390 kr.


Aftrapning 2013:    0,813  x 14.390 kr.         =    11.700 kr.

Rentesikring 2013: 400.00 kr. - 11.700 kr.    =  388.300 kr.

C. Hvis de rentesikringsbærende lån i afdelingen er blevet konverteret, er rentesikringen blevet omberegnet, mens basisrenten/beboerbetalingen videreføres som under de gamle lån.

Basisrentebetalingen fremgår af skrivelsen fra Statens Administration om omberegning af rentesikringen som følge af konverteringen, og rentesikringsaftrapningen kan principielt beregnes som vist i eksempel 1.

Hvis der i forbindelse med konverteringen blev optaget et rentetilpasningslån til erstatning for det indfriede lån, reguleres basisrenten/beboer-betalingen, indtil den svarer til den laveste af enten ydelsen på det indfriede lån eller den ydelse, der på konverteringstidspunktet kan beregnes på et tilsvarende fastforrentet nominallån, et såkaldt skyggelån. I dette tilfælde kan rentesikringen ikke beregnes på sædvanlig måde, ligesom oplysningerne, der modtages fra Statens Administration i løbet af efteråret, heller ikke kan anvendes på almindelig vis. Oplysningerne fra Statens Administration om rentesikring vedrører nemlig skyggelånet.


Nettokapitaludgifterne i 2013 for en afdeling med rentesikring til rentetilpasningslån beløber sig imidlertid til forskellen mellem ydelsen på skyggelånet og rentesikringen for 2013, som vist i eksempel 3.

I december 2012 foretages en rentetilpasning og dermed en ændring af ydelsen på afdelingens lån for 2013, hvilket kreditinstituttet giver Statens Administration meddelelse om. På grundlag heraf sker den endelige rentesikringsberegning for 2013, som Statens Administration orienterer om i begyndelsen af det nye år. Den endelige rentesikring fremkommer således: 

Rentesikringskyggelån - (ydelseskyggelån -  ydelserentetilpasningslån)

Eksempel 3.

Foreløbig rentesikring:

 

Ydelse skyggelån

                          1.115.150 kr.

÷ Rentesikring skyggelån

                               56.626 kr.

Nettokapitaludgift/beboerbetaling

                          1.058.524 kr.

 

 

Endelig rentesikring:

 

Ydelse rentetilpasningslån 2013:

                          1.000.000 kr.

÷ Rentesikring rentetilpasningslån =
56.626 ÷ (1.115.150 ÷ 1.000.000) =

                             -58.531 kr.

Nettokapitaludgift/beboerbetaling

                          1.058.524 kr.

Når basisrenten/beboerbetalingen efter regulering, som vist i eksempel 3, overstiger ydelsen på rentetilpasnings­lånet, skal forskellen indbetales til Statens Administration på grundlag af en opkrævning.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Evy I. Nielsen

 

Søger du bolig? - Klik her