4112 - Startboliger - nye regler udstedt

I forlængelse af BL Informerer nr. 2212 og 3212 kan vi oplyse, at ministeriet nu har udstedt de nye regler om startboliger.

Reglerne kan findes i bekendtgørelse om støtte m.v. til startboliger for unge med tilhørende vejledning og ansøgningsskema.

Samtidig har ministeriet foretaget en ændring af udlejningsbekendtgørelsen vedrørende udlejning af startboliger.

Og endelig har ministeriet udstedt en ny bekendtgørelse om omdannelse af selvejende institutioner, hvor selvejende ikke almene ungdomsboliginstitutioner under visse nærmere betingelser nu også får adgang til at omdanne sig til selvejende almene ungdomsboliginstitutioner.

Ministeriet har i år fastsat fristen for ansøgning om støtte til startboliger til den 26. oktober 2012.

Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgningen. Af hensyn til den kommunale sagsbehandling er der mulighed for frem til fredag den 23. november 2012 at eftersende kommunalbestyrelsens godkendelse til ministeriet.

Alt materialet kan findes på ministeriets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her