3912 - Kontingent for medlemskab af BL 2013

Medlemskontingent til BL betales i henhold til vedtægternes § 5. Kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet jævnfør § 5, stk. 4. 

Den årlige almindelige regulering af kontingentet for 2013 er baseret på DA's konjunkturstatistik for 2. kvartal 2012, som nu er offentliggjort. Hertil kommer repræsentantskabets beslutning om et engangsløft i kontingentet på 10 kr. pr. lejlighed med tilsvarende forholdsmæssig regulering af kontingent for enkeltværelser og forretningsførerselskaber.

Kontingentet for 2013 bliver dermed 118,22 kr. for lejligheder, 39,41 kr. for enkeltværelser og 9.286,05 kr. for forretningsførerselskaber. 

Kontingentet for det kommende års medlemskab af BL opkræves i marts 2013. 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Carina Seifert

 

Søger du bolig? - Klik her