3712 - BL har indgået samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen understøtter arbejdet med at fremme borgernes it-færdigheder. Det gør de blandt andet ved kampagner (f.eks. Seniorsurf dagen), udarbejdelse af undervisningsmoduler og ved at tilbyde uddannelse til frivillige it-undervisere.

Kommunikationen med det offentlige skal ifølge Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi ske digitalt fra 2015, og herunder vil al ansøgning om boligstøtte som udgangspunkt skulle ske elektronisk.

Der er behov for læring om disse nye systemer, og derfor har BL indgået samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen om uddannelse af undervisere og brug af styrelsens undervisningsmateriale.

For de almene boligafdelinger betyder samarbejdet, at de frivillige it-undervisere i it-cafeer og væresteder kan få tilbud om undervisning. Desuden findes der undervisningsmateriale på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, "Lær mere om it". Et eksempel på materiale på hjemmesiden er et undervisningsmodul om NemId.

Med samarbejdet vil det være muligt at udbrede Digitaliseringsstyrelsens materiale til de almene boligafdelingers beboere, og de frivillige kan få uddannelse til at løfte opgaven.

Læs mere om mulighederne på www.it-formidler.dk

 

Læs mere om digital tinglysning

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her