3512 - Status på overenskomster 2012

Som vi skrev i BL Informerer nr. 14 2012, brød forhandlingerne mellem BL og ESL sammen i april måned 2012. 

Ifølge hovedaftalens regler skal der dernæst afholdes mæglingsmøde hos Kooperationen inden forhandlingerne fortsætter i Kooperationens overenskomstudvalg under ledelse af en dommer. 

Mæglingsmødet kunne desværre ikke blive afholdt inden parterne gik på sommerferie, men det er nu aftalt, at dette møde bliver afholdt i september måned 2012, og hvis der ikke indgås forlig på dette møde, er der allerede reserveret en dato i overenskomstudvalget primo oktober måned. 

Hvis dommerens forligsskitse bliver underkendt af ejendomsfunktionærerne og/eller BL's bestyrelse, vil endnu et møde blive afholdt i overenskomstudvalget men denne gang med 3 dommere, og de tre dommere vil alene afgøre overenskomstens indhold for den kommende overenskomstperiode 2012-14. 

Hvis dette i så fald skulle ske, er vi realistisk henne i slutningen af 2012. 

Kooperationen vil fremover sikre, at afviklingen af overenskomstmæssige uenigheder (interessetvister) sker hurtigere. 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her