3312 - Ministeriet præciserer forbud mod opførelse af ustøttede almene boliger

I forlængelse af BL Informerer nr. 3011 kan vi oplyse, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udsendt vedlagte orientering om alment byggeri og ejendomserhvervelser.

Ministeriet præciserer, at almene boligorganisationer ikke kan opføre ustøttet byggeri. En boligorganisation kan heller ikke indgå aftale om opførelse og efterfølgende erhvervelse af nøglefærdigt byggeri.

Ministeriet redegør desuden for betingelserne for køb af eksisterende ejendomme. Det fremgår bl.a., at:

  • En boligorganisation kan erhverve en eksisterende ejendom med henblik på etablering af almene boliger.
  • Det er afgørende med en realistisk og holdbar finansiering og lejefastsættelse - både af hensyn til lejerne i den pågældende almene afdeling, og af hensyn til økonomien i boligorganisationen og dermed lejerne i organisationens øvrige afdelinger.
  • Kommunen skal godkende erhvervelsen, og kommunen skal i den forbindelse vurdere behovet, det økonomiske grundlag for at etablere afdelingen og risikoen forbundet hermed også på længere sigt. Vurderingen skal tage afsæt i ydelsen på et fastforrentet 30-årigt lån.
  • Der skal være balance mellem indtægter og udgifter indenfor max 10 år.
  • Finansiering af erhvervelsen kan ikke ske med afdragsfrie lån.
  • Den ustøttede ejendom er ikke omfattet af Byggeskadefonden.
  • Efter 30 år skal afdelingen indbetale likvide midler til Landsbyggefonden.

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her