3212 - Startboliger

I forlængelse af BL informerer nr. 2212 kan vi oplyse, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udsendt vedlagte orientering om støtte til etablering af startboliger 2012.
 
Det fremgår bl.a., at ministeriet holder orienteringsmøde om startboliger den 17. august i Odense. På orienteringsmødet vil ministeriet fortælle nærmere om de nye regler og ansøgningsproceduren, og der vil være oplæg om erfaringerne fra eksisterende botilbud for unge.
 
Tilmelding til orienteringsmødet skal ske til ministeriet senest den 10. august, og hver boligorganisation kan maksimalt tilmelde 3 deltagere.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her