2712 - BL's statistik januar 2012

BL's medlemsstatistik for 2012 ligger nu på vores hjemmeside. For andet år i træk vil BL's statistik ikke blive trykt men udelukkende blive offentliggjort elektronisk. Statistikken kan downloades fra hjemmesiden i en printvenlig pdf-version.

Statistikken indeholder en oversigt over medlemmerne fordelt på kommuner og kredse samt antallet af kredsdelegerede.

Af statistikken fremgår antallet af lejligheder i brug pr. 1. januar 2012 fordelt på boligtyper og byggeriets art. Desuden fremgår det, hvor mange enkeltværelser boligorganisationen havde i brug ved årsskiftet, og hvor mange lejligheder, der er fuldført eller under opførelse den 1. januar 2012. På side 27 i statistikken findes desuden en oversigt over fordelingen af medlemmer og lejligheder på regioner.

Udover medlemsstatistikken indeholder BL's statistik 2012 tal for nybyggeri, organisationsform, organisationernes og fællesadministrationernes størrelse for 1. januar 2009 og 1. januar 2012.

Med venlig hilsen

Bent Madsen   /  Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her