2612 - Ændring af børneattestloven pr. 1. juni 2012

Lovændringen har til formål at sikre, at der indhentes børneattest i alle relevante sammenhænge.

Kredsen af personer, der skal indhentes børneattester på, udvides med lovændringen.

Den gældende børneattestordning indebærer, at myndigheder, virksomheder, foreninger m.v. skal indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personale, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have en direkte kontakt med børn under 15 år.

Lovændringen betyder blandt andet, at såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning, skal der nu også indhentes børneattest på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn.

Idet ordningen nu ikke længere kun omfatter personer, der arbejder med børn, men også personer, der arbejder steder,  hvor børn under 15 år kommer forbi af og til, skal der indhentes børneattest for ansatte i boligforeningen, der f.eks. færdes ved legepladser, hvor der udøves sport, ved juletræsfester osv.

Ændringen omfatter ikke allerede eksisterende ansættelsesforhold.

Se børneattestloven lov nr. 444 af 23/05/2012.  

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Kent Kilsgaard Andersen

Søger du bolig? - Klik her