2412 - Kommuneaftalen: Grundkapitalen nedsættes fra 1. juli 2012

Den årlige aftale mellem regeringen og kommunerne er indgået. Den vil betyde, at den kommunale grundkapital sænkes, jf. dette uddrag af aftaleteksten:

Almene boliger
Regeringen og KL er enige om at understøtte kommunernes muligheder for at føre en aktiv boligpolitik. Regeringen vil på den baggrund søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger til 10 pct. fra 1. juli 2012 og som udgangspunkt frem til udgangen af 2016. 

Det forventes, at der vil blive fremsat lovforslag herom til efteråret med vedtagelse inden jul. Vi vil vende tilbage så hurtigt som muligt med nærmere information om, hvordan man bør forholde sig indtil lovforslaget er vedtaget. 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her