2112 - Søg midler til forsøgs- og udviklingsprojekter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter modtager nu ansøgninger om tildeling af forsøgs- og udviklingsmidler. Midlerne skal bruges til at igangsætte, evaluere og formidle forsøg i både eksisterende alment byggeri og nybyggeri.

Ansøgningsfristen er fredag d. 24. august 2012.

I årene 2010-2013 er der afsat 10 mio. kr. årligt til forsøgsprojekter, der kan være med til at udvikle den almene boligsektor. I denne ansøgningsrunde prioriteres støtte til projekter inden for temaerne:

  • Klimatilpasning
  • Innovative metoder til at billiggøre driften af almene boliger
  • Ustøttede energirenoveringer med beboergaranti.

Forsøgs- og udviklingsprojekterne skal være nytænkende og kunne bidrage til at udvikle nye arbejdsmetoder og løsningsmodeller for hele den almene boligsektor. Resultaterne skal være generaliserbare og stilles til rådighed for offentligheden.

Ansøgningsskema, vejledning mm. kan findes på ministeriets hjemmeside her.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Olav Kirchhoff

Søger du bolig? - Klik her