2012 - Ny Pjece: Valg af fremtidig administration

I boligorganisationer kan der opstå overvejelser om valg af den fremtidige administration fx i forbindelse med skift af forretningsfører/direktør. I den situation er det en god ide at tænke langsigtet og stille spørgsmålet: er det bedst for beboerne, at vi finder en ny administrativ chef, eller kan vi opnå andre fordele ved en anden løsning?

BL har udarbejdet en pjece, som beskriver fordele og ulemper ved nogle af de forskellige modeller, som en boligorganisation kan vælge: 

  • Egen administration - ansættelse af ny direktør/forretningsfører
  • Køb af administration
  • Enten ved EU-udbud
  • Eller ved eget valg af administrationsorganisation som ny samarbejdspartner
  • Etablering af en ny fælles administrationsorganisation sammen med andre
  • Sammenlægning - fusion.

Der er et afsnit om de regler for moms på ejendomsadministration, som blev indført i 2011, og pjecen beskriver også nogle af de udfordringer, som boligorganisationerne står overfor i disse år og behovet for at tænke langsigtet og visionært.

Pjecen kan rekvireres i trykt form hos BL (Bjarne Werth Jensen 3376 2049, bwj@bl.dk,) og den kan ses samlet eller i uddrag.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Bjarne Zetterström

 

Søger du bolig? - Klik her