1812 - Undersøgelse vedr. PCB i almene boliger

Giftstoffet PCB har i de seneste år fået større fokus, og staten har iværksat en PCB-handlingsplan, der i 2013 bl.a. skal munde ud i retningslinjer for afhjælpning af PCB.

I 2010 blev der i BL Informerer nr. 0510 udsendt en vejledning om screening af bygninger for PCB, og mange boligorganisationer har screenet deres boliger.

Vi har dog ikke et samlet overblik over, hvor mange boliger der er screenet, og hvad resultaterne har været af screeningerne. Derfor er der iværksat en spørgeskemaundersøgelse, og samtlige boligadministrationer har modtaget særskilte mails herom.

Besvarelsen af undersøgelsen er elektronisk, og resultaterne af undersøgelsen for de enkelte boligorganisationer vil ikke blive videregivet, medmindre der er indgået en aftale herom.

Spørgsmål omkring undersøgelsen kan rettes til Olav Kirchhoff: oki@bl.dk

Vi opfordrer til, at besvarelsen af undersøgelsen prioriteres højt.

Venlige hilsner

Bent Madsen / Olav Kirchhoff

 

Søger du bolig? - Klik her