1412 - Fornyelse af overenskomster for ejendomsfunktionærer (ESL) og gartnere (3F)

BLs overenskomstudvalg har siden januar i år forhandlet om en fornyelse af ovennævnte overenskomster. På et forhandlingsmøde for kort tid siden måtte vi konstatere et sammenbrud i forhandlingerne med ESL, da parterne ikke kunne til enighed om afgørende punkter. 

Dette betyder, at forhandlingerne nu fortsætter i Kooperationens overenskomstudvalg, hvor en dommer (forligsmand) skal prøve at mægle mellem parterne. Herefter bliver en forligsskitse præsenteret, som begge parter skal tage stilling i de respektive kompetente organer. 

Hvis skitsen bliver afvist af den ene eller begge parter, træder overenskomstudvalget sammen igen, men denne gang med 3 dommere, som herefter alene afgør indholdet af den kommende overenskomst for ejendomsfunktionærerne. 

Forhandlingerne med 3F om en gartneroverenskomst er efterfølgende sat i bero til vi kender overenskomstresultatet for ejendomsfunktionærerne, herunder den samlede lønramme. 

Grundet ovennævnte procedure er det svært at vurdere, hvornår der foreligger et endeligt resultat. 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her