1312 - NBO Priskonkurrence

Hvert andet år uddeler den nordiske organisation NBO (Nordiske kooperative og almennyttige bostadsorganisationer), som BL er medlem af, en pris til et boligprojekt.

NBO indkalder nu projekter til 2012 konkurrencen. Prisen går til bygherren af en nybygget beboelsesejendom, som er ibrugtaget i perioden maj 2010 til april 2012. Huset skal på en god måde forene hensynet til bo-kvalitet, miljømæssige aspekter og økonomisk rimelige løsninger med god arkitektur. Huset bør være en typisk enhed i en større sammenhæng.

Vi henviser nærmere til NBOs tävlingsinbjudan. Konkurrencebidrag skal indsendes med en formular, som rekvireres hos den svenske organisation SABO: johanna.ode@sabo.se. Spørgsmål til konkurrencen kan rettes samme sted. Fristen for indsendelse af bidrag er den 15. maj 2012.

Den vindende bygherre vil modtage prisen på NBOs årskonference, som finder sted i Oslo den 30. og 31. august 2012.


Med venlig hilsen

Bent Madsen                  /                    Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her