1212 - Ansøgningspulje til forebyggelse af udsættelse af lejere

I forbindelse med det fortsat høje antal udsættelser i de almene boligafdelinger har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oprettet en pulje til gennemførelse af forsøg til forebyggelse af udsættelser.

De almene boligorganisationers opmærksomhed henledes derfor på Pulje til forebyggelse af udsættelse af lejere, som boligorganisationerne kan få del i. Af satspuljen for 2012 er der afsat 38,8 millioner kr. over 4 år til ansøgningspuljen. Puljen er afsat med henblik på igangsættelse af forsøg med fremskudt rådgivning af udsættelsestruede lejere i udvalgte almene boligområder.

Formålet med puljen er ved hjælp af forebyggende forsøgsordninger at nedbringe antallet af udsættelser af lejere, der udsættes af deres hjem, fordi de ikke betaler husleje. Forsøgene skal være af forebyggende karakter og skal gennemføres i tæt samarbejde med kommunen, så chancen for at hjælpen kommer tids nok forbedres.

Læs mere om ansøgningspuljen på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside.


Download:

Vejledning til ansøgning

Ansøgningsskema

Budgetskema

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her