1012 - Ny bekendtgørelse om salg af almene boliger

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udstedt en ny bekendtgørelse nr. 227 af 1. marts 2012 om salg af almene familieboliger.

Bekendtgørelsen følger op på den nye ordning om salg af almene familieboliger, som Folketinget vedtog inden sommerferien 2011.

Den nye salgsordning afløste den tidligere forsøgsordning, som var gældende indtil 2010, og den permanente ordning, som kun omfattede udsatte afdelinger.

Det helt centrale element er, at kommunen og boligorganisationen som udgangspunkt skal være enige om salget. Hvis der er et meget stærkt beboerønske om salg i en afdeling (2/3 flertal ved urafstemning), kan beslutningen dog fortsat træffes af den ene af parterne.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her