0812 - Ungdomsboligbidrag i 2011 og 2012

I forbindelse med de ændrede finansieringsregler for almene ungdomsboliger fra 1. januar 1997 blev der indført et særligt ungdomsboligbidrag som kompensation herfor. Bestemmelserne om ungdomsboligbidraget findes i §§ 135-139 i lov om almene boliger og i § 61 i støttebekendt­gørelsen.

For tilsagn i 1997 udgjorde ungdomsboligbidraget kr. 3.600 årligt pr. tilskudsenhed, og for tilsagn siden 1998 er ungdomsboligbidraget blevet fastsat til et årligt beløb pr. m2 brutto-etageareal.

Ungdomsboligbidragets størrelse for udbetalingsårene 2011 og 2012 udgør følgende beløb:

                                                                     Udbetalingsår

Tilsagnsår                         Grundbeløb           2011             2012

  1997                                3.600[1]            4.538             4.640

  1998                                   128[2]              159                162

  1999                                   129                  158                161

  2000                                   133                  161                165

  2001                                   137                  161                165

  2002                                   140                  161                165

  2003                                   144                  163                167

  2004                                   147                  164                168

  2005                                   149                  164                168            

  2006                                   153                  166                170

  2007                                   156                  167                171

  2008                                   158                  167                171

  2009 januar - juni                165                  170                174

  2009 juli - december            165                  170                175

  2010                                   168                  171                176

  2011                                   173                  173                178

  2012                                   177                                       177

For ungdomsboliger med tilsagn i perioden fra og med den 1. januar 1997 til og med den 30. juni 2009 reguleres Ungdomsboligbidraget en gang årligt pr. 1. januar med 75 % af stigningen i nettoprisindekset.  For ungdomsboliger med tilsagn efter den 30. juni 2009 reguleres Ungdomsboligbidraget en gang årligt pr. 1. januar i de første 20 år efter låneoptagelsen med stigningen i nettoprisindekset og herefter med 75 % af stigningen i nævnte indeks. Stigningen i nettoprisindekset opgøres for en 12 måneders periode sluttende i maj måned det foregående år.

Ungdomsboligbidraget udbetales bagud af Statens Administration den sidste bankdag i marts, juni, september og december. Ungdomsboligbidraget ydes første gang 3 måneder efter låneoptagelsen.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Keld Adsbøl[1] Kr. pr. tilskudsenhed

[2] Kr. pr. m2 bruttoetageareal

Søger du bolig? - Klik her