0712 - Løntabeller pr. 1. april 2012 for overenskomst 2011-14

Nye løntabeller for administrativt personale (HK), inspektører (Faglig Puls) og akademikere findes på BLs hjemmeside under "Rådgivning" og punktet "Arbejdsmarked". Lønreguleringerne gælder fra 1. april 2012. 

Som tidligere oplyst skete der en justering af fordelingen af akademikernes lønregulering mellem årene, idet reguleringsprocenten for 2012 er 2,43 % og for 2013 er den 2,10 % på grund af tolkningen af den såkaldte "musefældeklausul". Den samlede lønramme over de tre år på samlet set 5,63 % er således uforandret. 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her