0512 - Tilskud til forsøgsprojekter fra Landdistriktspulje

På finansloven for 2012 er der afsat 21,7 millioner kr. til en Landdistriktspulje i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. En del af puljen er afsat til forsøgsprojekter med fokus på de lokale ressourcer i landdistrikter. Formålet med puljen er at forbedre mulighederne for udvikling i landdistrikterne. 

Formålet er at sætte fokus på de lokale ressourcer og forbedre udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Midlerne kan søges til en række formål, som det er muligt at læse mere om på ministeriets hjemmeside.

Enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder med lokal forankring i landdistrikterne kan ansøge om støtte.

På hjemmesiden er det ligeledes muligt at downloade ansøgningsmateriale, herunder ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet fremsendes pr. mail på mailadressen: landdistriktpuljen@mbbl.dk eller med post til Kontoret for Landdistrikter og Bypolitik, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

Sidste frist for ansøgning er fredag den 9. marts 2012 kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her