7012 - Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2012-14 og Overenskomst for gartnerarbejde 2012-14

Den nye overenskomst for ejendomsfunktionærer er nu trykt og kan downloades fra BL´s hjemmeside www.bl.dk under hovedpunktet ”Arbejdsgiver” og dernæst underpunktet ”Overenskomster og løntabeller”. Overenskomsten kan ses her

Ligeledes er gartneroverenskomsten blevet trykt og kan ligeledes downloades, og hvis de trykte overenskomster ønskes tilsendt, skal boligorganisationen blot henvende sig til BL (arbejdsgiverfunktionen) via mail eller telefon. Overenskomsten kan ses her.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her