6712 - Indberetning til medlemsstatistik 2012

Som nævnt i BL Informerer 6112 om medlemskontingentet for 2013, er Statistikindberetningen i år en del af BLs selvbetjeningsløsning på www.bl.dk. Indberetning af medlemsstatistik for 2012 danner grundlag for opkrævning af medlemskontingent for 2013.

Indberetningsløsningen vil være tilgængelig fra 07.01.13 – 21.01.13, i hvilken periode indberetning bedes foretaget.

Den 4.1.2013 fremsendes et brugernavn og password til de personer, som sidste år stod anført som ansvarlig for indberetningen i hver enkelt boligorganisation.

Vejledning til brugen af indberetningsløsningen findes på www.bl.dk/selvbetjening/vejledninger.

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer kan Susanne Bøgeskov Fischer på sbf@lb.dk kontaktes.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Merete Frese

Søger du bolig? - Klik her