6612 - Invitation fra ministeren for by, bolig og landdistrikter til ud-vikling af fremtidens bæredygtige almene bolig

I vedlagte brev inviterer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter danske kommuner og boligorganisationer til at deltage i udviklingsprojektet ”Fremtidens bæredygtige almene bolig”. 

Som led i projektet afholdes en arkitektkonkurrence om forslag til to nye almene bebyggelser.

Konkurrencen omhandler forslag til ét etagebyggeri og ét tæt-lavt byggeri beliggende i hver sin kommune. Udgifter i forbindelse med konkurrencen  afholdes af ministeriet. 

Vi henviser nærmere til ministeriets brev og ministeriets hjemmeside.

 

Fristen for indsendelse af ansøgninger til ministeriet er den 11. marts 2013, klokken 12.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her