6412 - Mere jobrotation i den private sektor

I Finansloven er der afsat yderligere 35 mio kr. i 2013 og 12 mio kr. i 2014 til at fremme brugen af jobrotation i den private sektor. Jobrotationsydelsen bliver midlertidigt forhøjet fra 160 pct. til 180 pct. af højeste dagpengesats for private arbejdsgivere.

Jobrotation er en metode til at få opkvalificeret virksomhedens medarbejdere og samtidig få udført de daglige opgaver. De faste medarbejdere kommer på efteruddannelse, mens vikarer indgår på deres pladser og sikrer, at arbejdet bliver udført.

Jobrotation kan på mange måder understøtte boligorganisationens strategiske efteruddannelse. I en tid med travlhed kan det være svært at finde den overskydende tid til den nødvendige efteruddannelse, men ved at bruge jobrotation kan virksomheden beholde en stor del af sin effektivitet, samtidig med at de faste medarbejdere får den nødvendige efteruddannelse.

Jobrotationsydelsen er p.t. på 170,36 kr. pr. time. Tilskuddet dækker såvel udgifter til uddannelsen som vikarlønnen. 

Jobcentret hjælper – i tæt samarbejde med boligorganisationen – med at finde en egnet vikar og betaler for eventuel opkvalificering i form af fx kursus i hygiejne, rengøring, salg eller stort kørekort. Er der behov for det, kan vikaren starte 1-2 uger tidligere og komme i oplæring hos medarbejderen. Virksomheden er først forpligtet fra det tidspunkt, jobrotationen starter, dvs. når medarbejderens kursus går i gang. Én ledig kan vikariere for flere forskellige medarbejdere. Et jobrotationsprojekt kan vare 3-12 måneder. 

Hvis du er interesseret i at benytte ordningen om jobrotation, kan du kontakte det lokale Jobcenter for yderligere information. Find jobcentret her

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Kent Kilsgaard Andersen

Søger du bolig? - Klik her