6212 - Servicedyr

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har foretaget en ændring af driftsbekendtgørelsens § 127, stk. 1, om servicedyr – bekendtgørelse nr. 1164 af 11. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 

Efter de gældende regler har personer med fysisk funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer, der er afhængige af en servicedyr, altid ret til at holde et sådant, uanset bestemmelser i husordenen. Ved servicedyr forstås fører- og servicehunde, som er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for den handicappede. 

Med ændringerne indføres der en ligestilling mellem fysisk og psykisk handicappede med hensyn til retten til at holde servicehund, selvom hunde ikke er tilladt efter husordenen. Både for fysisk og psykisk handicappede vil det være et krav, at der er tale om en vedvarende funktionsnedsættelse, og at den pågældende er afhængig af et servicedyr.

Kravet om, at dyret skal være specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for den handicappede, opretholdes uændret. En hund, der alene har sociale funktioner, vil således ikke kunne anskaffes i strid med husordenen. 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen  / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her