6112 - Medlemskontingent 2013

Medlemskontingent til landsforeningen betales i henhold til vedtægternes § 5, idet kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet jævnfør § 5, stk. 4.

Enhedskontingentet udgør for 2013 118,22 kr. pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2013. Af enkeltværelser - det er etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - skal som hidtil betales 1/3 af kontingentet for lejligheder.

Medlemmer i henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 (organisationer, der udøver forretningsfører- eller lignende virksomhed for medlemmer af landsforeningen) betaler et årligt kontingent, som for 2013 udgør 9.286,05 kr.

Kontingentet reguleres på grundlag af DA's KonjunkturStatistik, jævnfør beslutning på kongressen i maj 1996. For 2. kvartal 2012 udviser lønstatistikken en gennemsnitlig stigning på 1,9 % i forhold til samme kvartal året før. Endvidere er den ekstraordinære stigning vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2011 inkluderet i satserne. Bestyrelsen har godkendt satserne på sit møde den 15. november 2012 i forbindelse med behandling af budgettet for 2013.

Omkring den 1. marts 2013 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet.

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet skal betales årligt forud senest den 31. marts 2013 jfr. de hidtidige principper.

Statistikindberetningen bliver i år en del af BLs selvbetjeningsløsning på www.bl.dk. Indberetningsløsningen er tilgængelig fra 07.01.13 – 21.01.13, og nærmere information udsendes snarest. Har din boligorganisation ikke allerede et log-in til BL selvbetjening, så skriv en mail til bl@bl.dk, og vi vil snarest sende et brugernavn og password.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Merete Frese

Søger du bolig? - Klik her