5812 - 10 pct. grundkapital vedtaget i Folketinget

Folketinget har nu vedtaget den foreslåede nedsættelse af grundkapitalen fra 14 til 10 pct. Loven træder i kraft den 1. december 2012 og gælder for støttetilsagn til almene boliger, der er givet eller gives i perioden 1. juli 2012 til og med 31. december 2016. 

Vi henviser til BL informerer nr. 2412 og 3012 samt vedlagte orienteringsskrivelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

 

Søger du bolig? - Klik her