5612 - Urafstemning - Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014

Til orientering kan BL meddele, at den mellem BL og ESL nylig indgåede overenskomst for ejendomsfunktionærer er vedtaget. Ved urafstemningen stemte 90 % for og 10 % i mod. 

Da også BL bestyrelse har godkendt forliget, er overenskomsten hermed gyldig, og medarbejderne kan bl.a. herefter få reguleret deres løn.

Det skal bemærkes, at boligorganisationerne er forpligtet til at udmønte den samlede lønramme på i alt 2,9 % over 2 år. Det vil sige, at der ikke kan modregnes i de tiltag, som den nye overenskomst rummer, hvis den enkelte boligorganisation har en eller flere af disse i forvejen.

Overenskomsten er færdigredigeret og er lagt på BL's hjemmeside, og den trykte overenskomst vil være klar ultimo 2012.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her