5512 - Digital Tinglysning

Fuldmagtsforhold

Som tidligere beskrevet i BL informerer nr. 0912 og 3112 - Digital Tinglysning har Tinglysningsretten tidligere afvist fuldmagter, der var underskrevet af administrationsorganisationerne i h.t. bemyndigelse i administrationsaftalen mellem administrationsorganisationen og en administreret boligorganisation, idet bemyndigelsen i administrationsaftalen ikke opfyldte kravene i tinglysningsloven § 49b og kap. 3 adgangsbekendtgørelsen.

Ved kendelse af 15. august 2012 har Vestre Landsret imidlertid slået fast, at underskrivelse af tinglysningsfuldmagter på baggrund af generalfuldmagt kunne ske, selvom generalfuldmagten ikke opfyldte kravene i tinglysningsloven § 49b og kap. 3 i adgangsbekendtgørelsen.

Kendelsen kan læses her.

I forhold til administrationsorganisationerne indebærer kendelsen, at det i administrationsaftalen eller i særskilt udarbejdet fuldmagt er muligt for de administrerede boligorganisationer at give administrationsorganisationen fuldmagt til at udstede tinglysningsfuldmagt til eksempelvis advokat eller andre.

Ved udstedelse af tinglysningsfuldmagt skal kravene i tinglysningsloven § 49b og kap. 3 adgangsbekendtgørelsen fortsat være opfyldte, og hvis det eksempelvis ønskes, at 2 navngivne medarbejdere hos administrationsorganisationen bemyndiges til i forening at forestå de tinglysningsmæssige dispositioner vil dette skulle ske i form af en såkaldt § 6-fuldmagt.

Læs mere om digital tinglysning

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Claus Pedersen

Søger du bolig? - Klik her