5412 - Ny hotline for partnerskaber med byggevirksomheder

Har I gode erfaringer med partnerskabsaftaler eller ønsker I mere viden? Så brug BL's nye hotline.   

Mange boligorganisationer vil gerne styrke deres boligsociale indsats gennem etableringen af partnerskabsaftaler med byggevirksomheder om skabelsen af praktikpladser i forbindelse med byggeopgaver. Andre boligorganisationer har allerede gjort sig de første positive erfaringer. 

BL tilbyder frem til april 2013 en hotline med to formål: 

  1. At give nem adgang til rådgivning og sparring i forbindelse med etableringen af praktikpladser og de udfordringer, der kan vise sig undervejs i forløbet.
  2. At BL kan få del i de gode råd og erfaringer, som I allerede ligger inde med.

BL har ansat projektkonsulent Rikke Lønne, som frem til foråret 2013 skal understøtte, at konkrete partnerskabsaftaler omkring byggeprojekter omsættes til praktikpladser, og at der samtidig indhentes erfaringer på dette område til BL. 

I projektperioden vil der blive udvalgt et antal konkrete bygge- eller renoveringsprojekter, der kan bruges som modelforløb og danne grundlag for erfaringsopsamling og formidling. Målet er, at partnerskaber fremover bliver noget, som boligorganisationerne føler sig rustet til at tage fat på i forbindelse med større arbejder. 

Hvis I har gode erfaringer, konkrete spørgsmål eller har brug for generel sparring på området, kan I kontakte Rikke Lønne på mail ril@bl.dk og telefon 33 76 20 72. 

Læs mere om Partnerskab om Praktikpladser

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Rikke Lønne

Søger du bolig? - Klik her