5312 - Manglende tilbagebetaling af overdækning i varmeværker

Ved I om boligorganisationen har penge til gode hos jeres fjernvarmeselskab? 

Der har i de seneste år været en lang række sager om manglende tilbagebetaling af overdækning i forbindelse med salg af varme. Mange varmekunder er sjældent opmærksomme på, at de har penge til gode hos deres varmeleverandør.   

Det drejer sig om både kommunale og private varmeværker, som har undladt at tilbagebetale overdækninger til deres kunder. I 2009 afslørede Energitilsynet, at over 50 midtjyske fjernvarmeværker havde krævet for mange penge fra fjernevarmekunderne, og varmeværkerne i Midtjylland har efterfølgende betalt over 175 millioner kroner tilbage til forbrugerne via lavere varmepriser.  I et andet tilfælde er det tidligere Århus Kommunale Værker (i dag AffaldVarme Århus) blevet dømt til at skulle tilbagebetale over en halv milliard til deres varmekunder, heraf mange almene boligafdelinger.

Overdækning svarer til et overskud i en privat virksomhed.  I henhold til varmeforsyningsloven må en forsyningsvirksomhed ikke oparbejde en sådan overdækning. En oparbejdet overdækning skal betales tilbage til varmekunderne senest i det efterfølgende varme år.

Vi har hos BL set en række tilfælde, hvor boligorganisationen ikke har været opmærksom på, at de har haft penge til gode hos deres varmeselskab, og i visse tilfælde har enkelte boligafdelinger haft millioner til gode. Vi vil derfor opfordre medlemmerne til at være meget opmærksomme på dette forhold.

Hvis medlemmer ønsker bistand til konkrete undersøgelser, så har vi sammensat en pakke, hvor vi indhenter de nødvendige oplysninger og regnskaber fra varmeleverandøren og myndigherderne, og på baggrund heraf giver vi en vurdering af økonomien samt om boligorganisationen har penge til gode ved en eventuelt manglende tilbagebetaling af overdækning. Prisen for pakken er 4.000,00 kr. ekskl. moms.

For yderligere information og rådgivning: kontakt konsulent Mikkel Jungshoved på mobil tlf. 53 73 15 46 eller mju@bl.dk

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her