5212 - Overenskomst for gartnerarbejde 2012-14

BL og 3F har afsluttet dette års overenskomstforhandlinger ved et
forhandlingsmøde efter, at parterne i foråret havde sat forhandlingerne på standby grundet uenigheder om Overenskomst for ejendomsservice. 
 

Overenskomsten gælder for en 2-årig periode, dvs. 2012-2014. Den samlede ramme for den ny overenskomst er 2,90 %, hvor omkostningerne i rammen fordeler sig således: 

Emne:

1. april 2012

1. april 2013

I alt

Lønregulering

1,00 %

1,00 %

2,00 %

Valgfri ordning

 

0,80 % 

0,80 %

Øvrige forhold

 

0,10 %

0,10 %

I alt

1,00 %

1,90 %

2,90 %

 

Øvrige forhold dækker følgende:

  • Lærlingelønnen reguleres ekstraordinært med 2,25 % for hvert år og følger dermed de øvrige aftaler på det private arbejdsmarked. Lærlingelønnen i den almene sektor ligger stadig under øvrige lønninger på arbejdsmarkedet.
  • Vedrørende arbejdsmarkedspension ændres alderen for indtræden i ordningen fra 20 til 18 år og følger de seneste aftaler på det øvrige arbejdsmarked. Denne ændring træder i kraft 1. april 2013.
  • Udviklingsfonden (tidligere FIU) stiger fra 36 til 40 øre pr. time fra 1. januar 2013 og følger det øvrige arbejdsmarked.
  • Som det er implementeret i nogle af de øvrige landsdækkende overenskomster, opnår gartnerne et årligt tilskud på 8.000 kr. til deres faglige klub. Dette træder i kraft 1. april 2013.
  • Efterlønsordning, hvorved efterladte får 1, 2, eller 3 måneders løn ved ansættelse efter henholdsvis 1, 2, eller 3 år. Dette ligestiller gartnerne med øvrige personalegrupper i den almene sektor.

Herudover er der af parterne foretaget enkelte ændringer i den nuværende tekst - herunder at det lokalt kan aftales, at feriefridage kan afvikles i timer, og at boligorganisationerne ikke længere skal indsende en årlig liste vedrørende underleverandører til 3F. 

Den grønne gruppe i 3F har vedtaget, at overenskomsten sendes til urafstemning blandt medlemmerne, og resultatet skulle foreligge medio november måned. Samtidig tager BL's bestyrelse stilling til resultatet. Hvis begge parter siger ja til aftaleresultatet, så er der indgået en ny overenskomst. 

Hvis en eller begge parter afviser forhandlingsresultatet, så går parterne til forligsmøde i Kooperationen, hvorefter der starter en proces her. 

De nye løntabeller og overenskomsten vil snarest blive lagt på BL´s hjemmeside under hovedpunktet "KonsulentCentret", herefter punktet "Arbejdsgiver" og dernæst "Overenskomster, løntabeller m.m.". 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars SchmidtSøger du bolig? - Klik her