5012 - Pulje for udsatte børn

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har etableret en pulje på 25 millioner, som skal forbedre udsatte børns livsmuligheder og bryde isolationen fra det omkringliggende samfund. 

Puljen skal understøtte kommunernes indsats for at skabe mere lige muligheder for børn, der vokser op i de udsatte boligområder i familier med økonomiske vanskeligheder. Midlerne kan derfor søges af kommuner, som ønsker at styrke de kommunale tilbud til børn i et af kommunens udsatte boligområder og kan derfor være relevante i helhedsplaner udarbejdet i samarbejde mellem boligorganisationer og kommune. 

Formålet er, at de kommunale institutioner i de udsatte boligområder, for eksempel daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, musik- og billedskoler eller kommunalt støttede idrætstilbud, med støtte fra puljen kan udbyde service og tilbyde aktiviteter, der typisk er utilgængelige for udsatte børn, og som målrettet kan udvikle deres kompetencer. 

Ansøgningsskema og vejledning findes på ministeriets hjemmeside, hvor man også kan læse mere om puljens formål.

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Carina Seifert

 

Søger du bolig? - Klik her