4912 - Liste over almene boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har offentliggjort den reviderede liste over almene boligområder, som kan anvende reglerne for kombineret udlejning fra 1. oktober 2012. 

Listen indeholder 56 boligområder, hvor reglerne kan anvendes. Kombineret udlejning kan anvendes i boligområder bestående af fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst 1.000 boliger, hvor mindst 40 pct. af beboerne i alderen 18-64 år er uden for arbejdsmarkedet. Hvis området har mindst 5.000 beboere, er det tilstrækkeligt, at mindst 30 pct. af beboerne er uden for arbejdsmarkedet. 

Liten offentliggøres i henhold til almenboligloven og beror på ministeriets beregninger som beskrevet ovenfor. 

Listen over afdelinger, som kan anvende kombineret udlejning findes på ministeriets hjemmeside.

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her