4812 - Nøgletal på boligområder kan bestilles hos Danmarks Statistik

De nyeste nøgletal for boligområderne kan nu købes hos Danmarks Statistik. Fra oktober indeholder tabellerne også de seneste uddannelsesoplysninger for 2011. 

Nøgletallene indeholder i lighed med sidste år oplysninger om: 

  • Alle beboere opdelt på alder
  • Antal husstande fordelt på typer
  • Beskæftigelse
  • Børn efter antallet af forsørgere
  • Pensionister på pensionstype
  • Indvandrere/efterkommere fordelt på alder og oprindelseslande
  • Skattepligtige personer
  • Bruttoindkomst
  • Personer på offentlig forsørgelse
  • Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype

Prisen for statistikkerne er 2.693 kr. eksklusiv moms pr. boligområde (svarende til 3.366,25 kr. inklusiv moms). Tabellerne leveres på Excel-filer og sendes med e-post inden for 4 uger efter bestillingen er modtaget hos Danmarks Statistik. Tabellerne kan dog leveres på papir mod et tillæg på 10 %, det vil sige for kr. 3.702,87 pr. boligområde. 

Danmarks Statistik tilbyder endvidere skræddersyede tabeller, hvor det er muligt at kombinere standardtabellerne med andre variable end de nævnte nøgletal. 

Spørgsmål til tabellerne eller til bestilling kan rettes til kundecenter@dst.dk eller direkte til Anita Saaby Rasmussen, ash@dst.dk, telefon 39 17 37 49 og Heidi Lucas Rasmussen, hlr@dst.dk, telefon 39 17 31 52. 
Bestillingsblanketten kan findes på www.dst.dk/bl nederst på siden.

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her