4612 - Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2012-14

BL og ESL fik endeligt afsluttet dette års overenskomstforhandlinger ultimo september ved mæglingsmøde i Kooperationen efter, at parterne i foråret var skiltes grundet uenigheder om bl.a. den samlede lønramme. Overenskomsten gælder for en 2-årig periode, dvs. 2012-2014. Den samlede ramme for den ny overenskomst er 2,90 %, hvor omkostningerne i rammen fordeler sig således:

Emne:

2012

2013

I alt

Lønregulering

1,40 %

1,40 %

2,80 %

Øvrige forhold

 

0,10 %

0,10 %

I alt

1,40 %

1,50 %

2,90 %

Der er ikke forhandlet nye væsentlige emner ind i den eksisterende overenskomst, men nedenfor følger en skematisk gennemgang af de 2 hovedpunkter:

Lønregulering:
Ejendomsfunktionærernes grundlønninger og centralt og decentralt forhandlede tillæg (undtagen det personligt uregulerede tillæg) reguleres med 1,4 % den 1. marts 2012 og 1. marts 2013, jf. § 12, stk. 1, i overenskomsten.

Øvrige forhold dækker følgende:

  • Lærlingelønnen reguleres ekstraordinært med 2,25 % for hvert år og følger dermed de øvrige aftaler på det private arbejdsmarked. Lærlingelønnen i den almene sektor ligger stadig under øvrige lønninger på arbejdsmarkedet.
  • Vedrørende arbejdsmarkedspension ændres alderen for indtræden i ordningen fra 20 til 18 år og følger de seneste aftaler på det øvrige arbejdsmarked. Denne ændring træder i kraft 1. marts 2013.
  • Udviklingsfonden (tidligere FIU) stiger fra 36 til 40 øre pr. time fra 1. januar 2013 og følger det øvrige arbejdsmarked.
  • Reguleringsordningen udmøntes ikke i indeværende overenskomstperiode. Decentral løn udmøntes ikke i indeværende periode, da en eventuel lille procent ikke står mål med den administrative tid det tager at implementere de i kr./øre små tillæg.
  • Som det er implementeret i nogle af de øvrige landsdækkende overenskomster, opnår ejendomsfunktionærerne et årligt tilskud til deres faglige klubber efter følgende model, der træder i kraft 1. marts 2013:

Antal ansatte ejendomsfunktionærer

Beløb i kr.

0-49

8.000,-

50-99

15.000,-

100-199

30.000,-

200-299

45.000,-

300-399

60.000,-

400-499

75.000,-

Over 500

90.000,-

BL´s bestyrelse skal snarest tage stilling til overenskomstresultatet. Landsdelsbestyrelsen hos ESL har vedtaget, at overenskomsten sendes til urafstemning blandt ejendomsfunktionærerne, og resultatet af denne foreligger ultimo oktober måned.

Hvis BL´s bestyrelse accepterer overenskomstforliget, og ejendomsfunktionærerne siger ja ved urafstemningen, er overenskomsten godkendt.

Hvis enten BL´s bestyrelse og/eller ejendomsfunktionærerne afviser forhandlingsresultatet, går parterne til forligsmøde i Kooperationen. Dette vil dog yderligere forsinke en offentliggørelse af den nye overenskomst.

De nye løntabeller er lagt på BL´s hjemmeside under hovedpunktet "KonsulentCentret", herefter punktet "Arbejdsgiver" og dernæst "Overenskomster, løntabeller m.m.".

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen /             Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her