0212 - Ny støttebekendtgørelse - nr. 1226 af 14. december 2011

Opmærksomheden henledes på den nye bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. Bekendtgørelsen kan ses her.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2012, men indholdet er ikke ændret væsentligt i forhold til den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 1288 af 11. december 2009. Dog er de geografisk fastsatte maksimumsbeløb pr. m2 blevet ajourført. De fremgår af Bilag 4, som er en del af bekendtgørelsen, mens forhøjelserne med et energitillæg står i Bilag 5.

Derudover kan kommunalbestyrelsen efter § 14 i bekendtgørelsen godkende visse energimæssige merinvesteringer, såfremt merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her