0112 - Oversigt over udsendte BL Informerer 2011

Nr.: Emne: Dato:
     
0111 Oversigt over udsendte BL Informerer i 2010 06 JAN 2011
0211 Nye regler om grundskyld og fradrag for forbedringer - L 65 06 JAN 2011
0311 Kursus i omdannelse af almene boligområder 14 JAN 2011
0411 Anvendelse af SKI-rammeaftaler 14 JAN 2011
0511 Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2011 14 JAN 2011
0611 Ungdomsboligbidrag i 2009 og 2010 14 JAN 2011
0711 Rettelsesblad til Boligselskabernes Landsforenings Statistik 14 JAN 2011
0811 Ændringer af almenboligloven som opfølgning på boligpakken vedrørende udsatte boligområder 14 JAN 2011
0911 Orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper 21 JAN 2011
1011 Pension af ferietillæg for ejendomsfunktionærer 25 JAN 2011
1111 Ændrede regler for behandling af sager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 25 JAN 2011
1211 Ansøgningspulje til forebyggelse af udsættelse af lejere 07 FEB 2011
1311 Digital Tinglysning 07 FEB 2011
1411 AC-kampagne i hele 2011 07 FEB 2011
1511 Ny pjece om Boligydelse og boligsikring 2011 07 FEB 2011
1611 Nye tider for BL Informerer 07 FEB 2011
1711 Lønstatistik 2010 17 FEB 2011
1811 Ny løntabel pr. 1. marts 2011 for ejendomsfunktionærer 17 FEB 2011
1911 Ny udgave af Håndbog om almene boliger 17 FEB 2011
2011 Moms på ventelistegebyrer, rykkergebyrer og byggetilladelser 04 MAR 2011
2111 Byggeskadeforsikring af renoveringsarbejder 13 APR 2011
2211 Boligkontoret Danmark udgiver bog om moderne beboerdemokrati 13 APR 2011
2311 Almene Boligdage den 2.-3. september 2011 - Lidt mere af det hele 15 APR 2011
2411 BL får nyt logo 19 APR 2011
2511 Virksomhedspraktik 19 APR 2011
2611 SFI-undersøgelse om udlejningsregler i boligafdelingerne 19 APR 2011
2711 Status på overenskomstforhandlingerne 2011 26 APR 2011
2811 Nu er der åbnet for tilmelding til Almene Boligdage 2011 via BL's hjemmeside 02 MAJ 2011
2911 Ændringer i ferieloven 2011 06 MAJ 2011
3011 Ustøttede almene boligafdelinger 10 MAJ 2011
3111 Messen på Almene Boligdage 17 MAJ 2011
3211 Bidrag til arbejdskapital og henlæggelse til dispositionsfond 30 MAJ 2011
3311 Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet - L 208 01 JUN 2011
3411 Almene Boligdage 2011 14 JUN 2011
3511 Pjece med værktøjer til begrænsning af udsættelser 15 JUN 2011
3611 Virksomhedspraktik 15 JUN 2011
3711 Forsøgs- og udviklingsmidler efter almenboligloven 21 JUN 2011
3811 Nyt om energimærkning (EMO) 21 JUN 2011
3911 Vi har brug for dig! Bogcafé på årets forvaltningskonference den 23. og 24. august 2011 22 JUN 2011
4011 Billetter til udstillingen på Almene Boligdage 2011 28 JUN 2011
4111 Forvaltningskonference 2011 01 JUL 2011
4211 Status på overenskomstforhandlingerne 2011 01 JUL 2011
4311 Salg af almene boliger 01 JUL 2011
4411 Elektronisk eller på papir? 01 JUL 2011
4511 Ny lov om udvidet kommunal TV-overvågning af offentlige arealer m.v. 01 JUL 2011
4611 Frivillig Fredag 30. september 2011 12 JUL 2011
4711 Digital Tinglysning - nye regler 12 JUL 2011
4811 Integrationspriserne 2011 12 AUG 2011
4911 Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2012 12 AUG 2011
5011 Udstilling om Danmarks almene boliger - Lidt mere af det hele 12 AUG 2011
5111 Ny ajourført lovbekendtgørelse af almenboligloven 23 AUG 2011
5211 Plakat om Almene Boligdage 24 AUG 2011
5311 Fristforlængelse for aflevering af Skema B for 9 til 12 måneder 26 AUG 2011
5411 Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne - regulering af satserne 05 SEP 2011
5511 BL og Dansk Byggeri har indgået et partnerskab om praktikpladser m.v. 08 SEP 2011
5611 Aftrapning af rentesikring 2012 09 SEP 2011
5711 Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift 09 SEP 2011
5811 Arkitekturens dag 30. september 2011 14 SEP 2011
5911 Informationsmøder om støttemuligheder vedr. Realdania-kampagnen DET GODT BOLIGLIV 26 SEP 2011
6011 Overenskomster for HK/Privat og Faglig Puls 2011-2014 26 SEP 2011
6111 Sammenlægning af virksomhedsnævn og arbejdsmiljøudvalg 26 SEP 2011
6211 Temadag - Nyt om Boligjura 29 SEP 2011
6311 Temadag - Nye udbudsregler 07 OKT 2011
6411 KL afholder konference om legepladser 07 OKT 2011
6511 Ny vinterbekendtgørelse og -vejledning 07 OKT 2011
6611 BL's statistik januar 2011 10 OKT 2011
6711 Statistiske nøgletal på boligområdet 2011 10 OKT 2011
6811 Orientering om forskellige bekendtgørelser i relation til Byggeskadefonden (BSF) og Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse (BvB) 10 OKT 2011
6911 Lister over ghettoområder og boligområder med mulighed for anvendelse af reglerne om kombineret udlejning pr. 1. oktober 2011 14 OKT 2011
7011 HK- og inspektøroverenskomst 2011-2014 26 OKT 2011
7111 Boligdag '11 - Gør energi til en del af renoveringsplanen 02 NOV 2011
7211 BL's kurser 2012 04 NOV 2011
7311 Orientering om pulje til støtte af Tv-overvågning 11 NOV 2011
7411 Deadline for ansøgninger til Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV 05 DEC 2011
7511 Medlemskontingent 2012 09 DEC 2011
7611 Statistik 2012 21 DEC 2011

 


Med venlig hilsen


Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her