6211 - Temadag - nyt om Boligjura

Denne temadag er et kursustilbud til ansatte i boligorganisationen, der tidligere har deltaget på BL´s Boligjurauddannelse. Temadagen udbydes i Vejle og i København.

Kursusdagen indeholder en gennemgang af de seneste lovændringer på boligjuraområder, ligesom deltagerne vil blive gjort bekendt med nye principielle domme.

Følgende emner vil blive gennemgået:

  • Udlejning, - herunder husstandsbegrebet og ventelisteproblematikker
  • Bytteret
  • Dødsboer
  • Forsendelsesmetoder
  • Hvad boligorganisationen kan bruge beboerklagenævnsafgørelser til
  • Husordensovertrædelser - herunder ex. på husordensreglementer
  • Forbrugsregnskaber
  • Med meget mere - herunder beboerdemokrati

Hvis deltagerne har nogle særlige problemstillinger, de ønsker belyst på dagen, må de gerne indsendes til bfc@bl.dk på forhånd.

Undervisere: Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet og Birthe Houlind, KAB

Deltagere:
Ansatte der tidligere har deltaget i BL´s Boligjurauddannelse.

Tilmelding efter princippet om først-til-mølle.
Max. 25 deltagere pr. kursus.

 

Kursusinformation

Dato: 17/11 2011
Tid: Tors. kl. 10 - 16
Sted: Hotel Haraldskær, Vejle
Pris: 1.850 kr.
Kursusnr.: 2011-0152
Sidste tilmelding: 17/10 2011

Dato: 5/1 2012
Tid: Tors. kl. 10 - 16
Sted: BL, Studiestræde, Kbh.
Pris: 1.850 kr.
Kursusnr.: 2011-0153
Sidste tilmelding: 5/12 2011

Yderligere oplysninger om kurset:
Rikke Højstrup
E-Mail: reh@bl.dk
Telefon 87 33 10 70

Tilmelding:
BL Danmarks Almene Boliger
Saralyst Allé 55
8270 Højbjerg
Fax 87 33 10 51
E-Mail: kursus@bl.dk

Tilmeldingsblanket:
Kan hentes på www.bl.dk/uddannelse/tilmelding


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Foged Christensen

Søger du bolig? - Klik her