6111 - Sammenlægning af virksomhedsnævn og arbejdsmiljøudvalg

En del boligorganisationer har de senere år efterlyst muligheden for at sammenlægge deres VN (virksomhedsnævn/samarbejdsudvalg) og AMU/AMO (arbejdsmiljøudvalg-/arbejdsmiljø-organisation). Dette har i mange tilfælde alligevel kunne lade sig gøre, men nu foreligger der en konkret aftale på området. 

LO og Kooperationen har netop indgået en organisationsaftale, hvor der åbnes mulighed for at ledelse og medarbejdere kan indgå en lokalaftale om at sammenlægge virksomhedsnævn (VN) og arbejdsmiljøudvalg (AMU).

Det fælles organ benævnes i aftalen som "Det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd" (SVAR).

Det er forudsætning for at oprette SVAR, at der er indgået en lokalaftale om SVAR, og at denne aftale er godkendt af Samarbejdsrådet mellem LO og Kooperationen.

Lokalaftalen indgås af arbejdsgiveren og den ansattes repræsentanter samt de lokale forhandlingsberettigede organisationer. Vedrørende Serviceforbundets aftaleområde indgås lokalaftalen mellem de respektive Landssammenslutninger og deres modstående aftalepartnere. Når der er indgået en lokalaftale, skal den indsendes til godkendelse i Samarbejdsrådet.

Den grundlæggende idé med SVAR er et ønske om at styrke og effektivisere samarbejdet - både i forhold til VN og AMU. Sammenlægningen vedrører alle opgaver i VN og alle opgaver i AMU.

Oprettelse af et fælles organ "SVAR" styrker muligheden for at arbejde sammenhængende med de opgaver, der traditionelt varetages af VN og AMU, herunder det psykiske arbejdsmiljø (trivsel), sygefravær og konsekvenserne ved at indføre ny teknologi eller gennemføre større ændringer i virksomheden.

Sammenlægningen omfatter dog ikke arbejdsmiljøgrupperne.

Organisationsaftalen evalueres om ca. 2 år.

Både organisationsaftalen og vejledningen til organisationsaftalen findes på Kooperationens hjemmeside www.kooperationen.dk under punktet "Samarbejdsrådet".

Læs mere om arbejdsmiljø

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her