6011 - Overenskomster for HK/Privat og Faglig Puls 2011-2014

Efter overenskomstforhandlingerne i foråret 2011 var brudt sammen mellem BL på den ene side og HK/Privat og Faglig Puls på den anden side, og der i juni måned havde været afholdt mæglingsmøde, mødtes parterne i september i Kooperationens Overenskomstudvalg med deltagelse af en forligsmand. 

Resultatet blev, at lønrammen fra AC-forliget på samlet 5,63 % over 3 år blev opretholdt for de to overenskomster - dog med en ændret og lidt højere lønregulering i 2011, end hvad der blev aftalt i AC-forliget.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, om musefældeklausulen i AC-overenskomsten betyder, at fordelingen af AC-overenskomsten i overenskomstperioden ændres, eller om det blot konstateres, at der er tale om den samme lønramme over 3 år, og at der således ikke er grundlag for at ændre fordelingen af akademikernes lønstigninger over de næste år, indenfor den samlede lønramme på 5,63 %.

Ændringerne til de to overenskomster er begrænset, men et mere uddybende BL Informerer vil blive udsendt medio oktober, når der er taget stilling til forhandlingsresultatet hos parterne, dvs. HK/Privat, Faglig Puls og BL's bestyrelse.

De to forlig ser således ud:

BL-HK/Privat

 

2011

2012

2013

I alt

Lønregulering

1,43 %

1,70 %

2,10 %

5,23 %

Overgangsordning til løngruppe 1

 

0,20 %

 

0,20 %

Pension af ferietillæg

 

0,20 %

 

0,20 %

I alt

1,43 %

2,10 %

2,10 %

5,63 %


MEMO
:
AC-rammen1,10 %

 

2,27 %

 
 
2,26 %

 
 
5,63 %

 

 BL-Faglig Puls

 

2011

2012

2013

I alt

Lønregulering

1,43 %

2,00 %

2,10 %

5,53 %

Pension af ferietillæg

 

0,10 %

 

0,10 %

I alt

1,43 %

2,10 %

2,10 %

5,63 %

 
MEMO:
AC-rammen

 
 
1,10 %

 

2,27 %


 
2,26 %5,63 %

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her