5911 - Informationsmøder om støttemuligheder vedr. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV

Realdania har bevilliget 100 mio. kr. til kampagnen DET GODE BOLIGLIV (www.detgodeboligliv.dk), hvor der kan søges støtte til projekter, der viser nye veje til et godt boligliv i de almene boligområder. Kampagnen sætter fokus på tre temaer, hvor der er brug for at tænke nyt, udforske potentialet og deltage i udviklingen af fremtidens gode boligliv. Det handler om nytænkning af fællesfaciliteter for beboerne, forbindelse til naboområder og nyt liv i mindre indkøbs- og lokalcentre.

Den 11. oktober 2011 holdes der informationsmøde i Roskilde og den 13. oktober 2011 i Aarhus. Begge dage fra kl. 14.00 -17.00. På møderne informeres om, hvordan man kan søge, og hvilke faglige temaer, der er mulighed for at få støtte til. Derudover vil der være oplæg om fremtidens udfordringer, når det handler om at skabe nye fællesfaciliteter og gode sociale fællesskaber. Tilmelding senest 3. oktober 2011.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Olav Kirchhoff

Søger du bolig? - Klik her