5811 - Arkitekturens dag 30. september 2011

Arkitektforeningen har gennem en årrække afholdt Arkitekturens Dag den sidste fredag i september. Formålet med dagen er at vise omverdenen, hvad arkitektur handler om, hvad arkitekter laver, og hvad arkitekters kompetencer kan bruges til. 

Temaet for dagen er i år "Kvalitet i de almene boligkvarterer", og Arkitektforeningen har planlagt en lang række aktiviteter, der finder sted på blandt andet skoler, gymnasier, biblioteker, museer og i boligområderne rundt om i landet. Dette er også omtalt i det seneste nummer af Boligen (nr. 9, side 18). 

En aktivitet kan være en fremvisning af boligområdet ved en vandring eller en cykeltur eller et offentligt foredrag om bebyggelsens historie. En oversigt over aktiviteter på aktiviteter på arkitekturens dag kan ses på arkitektforeningens hjemmeside på adressen: http://www.arkitektforeningen.dk/artikel/nyheder/det-kan-du-opleve-paa-arkitekturens-dag 

Det er fortsat muligt for de enkelte boligområder at deltage med en aktivitet, og en beskrivelse af arrangementet med information om hvad der vil ske, hvor og hvornår det finder sted, hvem der er kontaktperson samt eventuelle billeder bedes indsendt til Esmaralda Rotne på e-mail: er@arkitektforeningen.dk. På den måde kan arrangementet komme på Arkitektforeningens hjemmeside. 

Arkitektforeningen gennemfører et landsdækkende pressearbejde og sørger for annoncering på deres egen hjemmeside og i diverse medier i forbindelse med Arkitekturens Dag. 

Arkitektforeningen står til rådighed med flere oplysninger på foreningens hjemmeside samt på telefonnummer 30 85 90 00. På Arkitektforeningens hjemmeside www.arkitektforeningen.dk er det tillige muligt at downloade billeder og logo til brug for omtale af dagen. 

Endelige skal der gøres opmærksom på, at der samtidig med Arkitekturens dag også afholdes Frivillig Fredag, således som der blev orienteret om i BL Informerer nr. 46 http://www.bl.dk/publikationer/bl-informerer/2011/bl-informerer-4611. Begivenhederne finder således sted samme dag og kan derfor også kombineres i de enkelte boligafdelinger. 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her