5611 - Aftrapning af rentesikring 2012

Reguleringsfaktoren for aftrapning af rentesikringen, som finder sted fra skæringsdag i 2012, er fastsat til 1,46 %.  Fastsættelsen er sket på grundlag af stigningen i lønindekset for den private sektor fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011, der i den pågældende periode er steget med 1,941 %.

Meddelelse om rentesikring i 2012 vil blive tilsendt fra Økonomistyrelsen.

Da der imidlertid kan gå et stykke tid, inden det sker, skal der som tidligere angives nogle metoder til beregning af aftrapningens størrelse fra skæringsdag i 2012:

A. Kendes basisrentebetalingen for 2011, beregnes aftrapningen fra skæringsdag i 2012 som 1,46 % af basisrenten for 2011.

Eksempel 1.

Basisrentebetaling
for 2011:


1.000.000 kr.

 

Rentesikring 2011:

400.000 kr.

 

Aftrapning fra skæ-
ringsdag i 2012:


  1,46 % af


   1.000.000 kr.


=


14.600 kr.

Rentesikring fra skæ-
ringsdag i 2012:

400.000 kr.

  ÷   14.600 kr.

=

385.400 kr.

 

Basisrentebetaling i 2012:

1.000.000 kr.


  +   14.600 kr.


=


1.014.600 kr.

B. Hvis aftrapningen fra skæringsdato i 2011 kendes i kroner, kan aftrap-ningen fra skæringsdato i 2012 beregnes ved at multiplicere aftrapningen fra skæringsdato i 2011 med 1,096081.

Eksempel 2.

 

Rentesikring 2010

 

    413.320 kr.

÷ rentesikring 2011

 

    400.000 kr.

= aftrapning 2011

 

      13.320 kr.

 

Aftrapning 2012:

     1,096081

x    13.320 kr.

=      14.600 kr.

Rentesikring 2012:

  400.000 kr.

÷    14.600 kr.

=    385.400 kr.

C. Hvis de rentesikringsbærende lån i afdelingen er blevet konverteret, er rentesikringen blevet omberegnet, mens basisrenten/beboerbetalingen videreføres som under de gamle lån.
Basisrentebetalingen fremgår af skrivelsen fra Økonomistyrelsen om omberegning af rentesikringen som følge af konverteringen, og rentesikringsaftrapningen kan principielt beregnes som vist i eksempel 1. Hvis der i forbindelse med konverteringen blev optaget et rentetilpas-ningslån til erstatning for det indfriede lån, reguleres basisrenten/beboer-betalingen, indtil den svarer til den laveste af enten ydelsen på det indfriede lån eller den ydelse, der på konverteringstidspunktet kan beregnes på et tilsvarende fastforrentet nominallån, et såkaldt skyggelån. I dette tilfælde kan rentesikringen ikke beregnes på sædvanlig måde, ligesom oplys-ningerne, der modtages fra Økonomistyrelsen i løbet af efteråret, heller ikke kan anvendes på almindelig vis. Oplysningerne fra Økonomistyrelsen om rentesikring vedrører nemlig skyggelånet.


Nettokapitaludgifterne i 2012 for en afdeling med rentesikring til rentetilpasningslån beløber sig imidlertid til forskellen mellem ydelsen på skyggelånet og rentesikringen for 2012, som vist i eksempel 3.

I december 2011 foretages en rentetilpasning og dermed en ændring af ydelsen på afdelingens lån for 2012, hvilket kreditinstituttet giver Økonomistyrelsen meddelelse om. På grundlag heraf sker den endelige rentesikringsberegning for 2012, som Økonomistyrelsen orienterer om i begyndelsen af det nye år. Den endelige rentesikring fremkommer således: 

Rentesikringskyggelån - (ydelseskyggelån -  ydelserentetilpasningslån)

 

Eksempel 3.

Foreløbig rentesikring:

 

Ydelse skyggelån

1.115.150 kr.

÷ Rentesikring skyggelån

68.166 kr.

Nettokapitaludgift/beboerbetaling

1.046.984 kr.

 

 

Endelig rentesikring:

 

Ydelse rentetilpasningslån 2012:

1.000.000 kr.

÷ Rentesikring rentetilpasningslån =
68.166 ÷ (1.115.150 ÷ 1.000.000) =


-46.984 kr.

Nettokapitaludgift/beboerbetaling

1.046.984 kr.

Når basisrenten/beboerbetalingen efter regulering, som vist i eksempel 3, overstiger ydelsen på rentetilpasnings­lånet, skal forskellen indbetales til Økonomistyrelsen på grundlag af en opkrævning.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her