5311 - Fristforlængelse for aflevering af Skema B fra 9 til 12 måneder

Efter aftale med Socialministeriet henledes medlemmernes opmærksomhed på ovennævnte fristforlængelse, der gælder for alle Skema A-tilsagn meddelt i perioden fra den 26. november 2010 til og med den 31. december 2010. 

Forlængelsen fremgår af bekendtgørelse nr. 919 af 24. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. og af brev fra Socialministeriet i dag til samtlige kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her