4911 - Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2012

I "Overenskomst for ejendomsservice 2010-2012" er det aftalt, at der i overenskomstperio-den foretages en sammenlignelig opgørelse af lønudviklingen mellem det private arbejdsmarked og ejendomsfunktionærområdet med henblik på at foretage en eventuel lønefterslæbsregulering, jf. bilag 1 i overenskomsten.

Opgørelsen foretages med udgangspunkt i den procentvise lønudvikling for grupperne "Håndværkspræget arbejde" og "Andet arbejde", jf. Dansk Arbejdsgiverforenings Struktur-statistik for henholdsvis 2009 og 2010.

Det kan oplyses på baggrund af ovenstående udregning, at midtvejsreguleringen i 2011 ikke udløser nogen stigning for ejendomsfunktionærerne, og dermed ingen ændringer i lønningerne.

Maksimumhuslejen reguleres for 2012, jf. bilag 3 i overenskomsten. Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

Uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres, skal der foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2011, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2012.

Maksimumhuslejen:

                 Pr. 1. januar 2012:

 

kr. 456 - pr. kvm.

 Med venlig hilsen

 Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her